Please rotate your screen
meerover.jpeg

Behandeling post COVID

Behandeling post COVID

In sommige gevallen kun je na een corona besmetting aanhoudende klachten ontwikkelen. Als deze klachten na 3 maanden niet verminderd zijn, spreekt men van post COVID. Ook na andere virussen (zoals Pfeiffer en Influenza) kan men post virale klachten houden.

In het geval van aanhoudende klachten heeft ons lichaam het virus opgeruimd maar blijft er ontregeling bestaan in het lichaam met een gevoelig zenuwstelsel, gevoelig stresssysteem en immuunsysteem tot gevolg. Mensen met post covid / post virale klachten kunnen allerlei verschillende klachten hebben. Samen met de therapeut gaat u aan de slag om uit te zoeken welke klachten op de voorgrond staan en welke behandeling het beste past. De behandeling zal bestaan uit educatie en gerichte oefeningen om de balans in het lichaam te herstellen. Ook biedt de therapeut u handvatten om beter om te gaan met uw klachten en eventuele vicieuze cirkels te doorbreken.

Voor mensen met langdurige coronaklachten krijgt u vanuit de basisverzekering corona herstelzorg vergoed. U betaalt wel uw eigen risico. Als u meer informatie wilt, kunt u deze opvragen bij uw zorgverzekeraar. 


Type klachten die veel voorkomen bij post COVID

Vermoeidheid

Kortademigheid/ benauwdheid

Concentratieproblemen

Wattengevoel in het hoofd

Problemen met inspannen (inspanningstolerantie)

Hoofdpijn

Veralgemeende pijnklachten

Somberheid/prikkelbaar

Slaapproblemen

Duizeligheid

Hartkloppingen

Zwaar gevoel in het lichaam


Welke specialisaties kunnen een bijdrage leveren?

  • Psychosomatisch fysiotherapeut
  • Algemeen fysiotherapeut