SOLK

SOLK of ook wel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten is een term die door verschillende instituten nog veel gebruikt wordt. We spreken van SOLK wanneer lichamelijke klachten langer aanhouden dan enkele weken en waarbij adequaat medisch onderzoek geen somatische (fysieke) aandoening kan worden gevonden die de klacht voldoende verklaart.

Bij SOLK wordt er wel een somatische aandoening gevonden maar verklaart deze klacht alleen niet de ernst of de lange duur van de totale klacht. Of u bent zo beperkt in uw functioneren wat op grond van alleen de fysieke klacht niet te verklaren is. Ook dan spreken we van SOLK.De klachten zijn dan ook niet somatisch onverklaard maar onvoldoende verklaard. Na schatting heeft ongeveer 20-30% van de mensen langdurige klachten. De lijdensdruk is vaak groot, mensen zijn erg ongerust, hebben verminderde kwaliteit van leven en ervaren belemmering in het dagelijks functioneren.

Wat zijn de klachten?

De klachten kunnen erg wisselend zijn:

Pijnklachten

Rugpijn

Nekpijn

Hoofdpijn

Buikpijn

Duizeligheid

Gezichtsuitval

Uitval van armen of benen

Tintelingen in de armen of benen

Pseudo epileptische aanvallen

Verklaringsmechanismen

Om SOLK beter te kunnen verklaren kijken we breder dan fysiek alleen, we kijken ook naar mentale invloeden en sociale invloeden. Ook wel het bio-psychosociale model genoemd, dit is 1 van de best onderzochte modellen van de afgelopen 20 jaar. Bij inter-fysio zijn onze psychosomatische fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van deze klachten door samen met u te kijken naar alle factoren die mogelijk van invloed zijn.

Wetenschappelijke onderzoek laat zien dat een adequate behandeling gericht op de factoren die voor u specifiek van belang zijn het beste resultaat heeft. U krijg minder klachten en kan weer beter functioneren.

Contact en meer informatie

inter-fysio is gespecialiseerd in de behandeling van SOLK op locatie Groningen, Oosterwolde en Assen. Daarnaast is de psychosomatisch fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van lichamelijke klachten die samenhangen met stress- en spanningsklachten, oververmoeidheid, burn-out en chronisch pijn. Behandeling richt zich onder andere op het herkennen van vroege stress signalen en hoe je hier dan adequaat actie op kan ondernemen. Bang dat het zweverig wordt? Dat zal niet gebeuren.

Bij vragen neem gerust met ons contact op via: info@inter-fysio.nl of 050-2110966

Hier onder ziet u een filmpje met uitleg over SOLK en een mevrouw met SOLK klachten:

https://www.youtube.com/watch?v=raS3SlNkF_0