Samenwerking

Om de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden, werken wij samen met een aantal medisch specialisten. Hierbij kunt u denken aan revalidatieartsen, sportartsen, orthopeden, huisartsen, chiropractoren en psychologen.

INTER-PSY & IPGGZ (Inter-psy ggz praktijk)
Om de behandeling van onze patiënten te verbeteren, bieden wij combinatietrajecten van fysieke en psychologische behandelingen. Deze trajecten geven wij vorm in samenwerking met ggz-instelling INTER-PSY. De psyche en het lichaam zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu, bij iedereen. Uw gezondheid wordt sterk bepaald door onder andere de balans tussen stress en rust, inspanning en ontspanning, de manier van omgaan met problemen en uw stemming. Tijdens ons combinatietraject besteden de fysiotherapeut en de psycholoog aandacht aan zowel de lichamelijke als de psychische, sociale en gedragsmatige kanten van uw gezondheid. Onder begeleiding van de fysiotherapeut bieden wij running therapie, bewegingstherapie en Gezond afvallen groepsbehandeling. De fysieke activiteiten versterken niet alleen uw hart- en vaatstelsel en daarmee uw gezondheid, maar brengen uw gedachten ook tot rust. U doet een positieve ervaring op met bewegen, met als gevolg dat u zich een vrijer en opgewekter mens voelt.

De zorgverzekeraar vergoedt zowel de behandelingen van de fysiotherapeut als de psycholoog. Raadpleeg voor het exacte aantal de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.
Zie ook www.inter-psy.nl en www.ipggz.nl.

Transcare-pijn
Inter-fysio werkt nauw samen met Transcare-pijn. Transcare-pijn biedt professionele behandeling van chronische pijn. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf Nederlanders lijdt aan chronische pijn. Dit is pijn waarvoor geen duidelijke lichamelijke beschadiging als oorzaak kan worden aangewezen en die minimaal drie maand bestaat. Transcare-pijn behandelt mensen met chronische pijnklachten. Denk daarbij aan:

  • Chronische lage rugpijn
  • Chronische hoofdpijn
  • Chronische vermoeidheid

Zie ook www.transcare.nl