Directe Toegankelijkheid

Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing meer nodig om naar een manueel- of  (gespecialiseerde) fysiotherapeut te gaan. Via de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) kunt u wanneer u klachten heeft van uw bewegingsapparaat meteen een afspraak maken. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij u wel een verwijzing nodig heeft van specialist of huisarts. voorbeelden hiervan zijn:

  • Behandeling bij urineverlies welke wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Als klachten op de lijst van Borst staan is het een chronische aandoening.
  • Aan huis behandeling.

Screening
Tijdens de intake inventariseert de fysiotherapeut of uw klachten een indicatie zijn voor fysiotherapie behandeling. Daarnaast wordt er een aantal vragen gesteld, die nodig zijn om te beoordelen of wij u zonder verwijzing in behandeling kunnen nemen.

Mocht uit de screening blijken dat uw klachten geschikt zijn voor een behandeling, dan brengen wij uw huisarts middels een brief hiervan op de hoogte. Uw huisarts blijft immers de centrale persoon in het coördineren van uw zorg. Het voordeel voor u is dat we meteen aan de slag kunnen, want hoe sneller u behandeld wordt, des te sneller u herstelt.

Voor sommige klachten heeft u een verwijzing nodig van een arts. Het gaat hierbij om de aandoeningen die op de lijst van Borst staan en in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapie.

Eerste consult/screening
Inter-fysio streeft ernaar om u binnen 1 week de screening te geven, gevolgd door het fysiotherapeutische onderzoek indien uw klachten een indicatie zijn om verder te gaan.
Voor informatieve en/of behandeling: 050-2110966

De registerfysiotherapeut, een zeker gevoel
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continue de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.