Wat is een postnatale depressie

Een postnatale depressie, ofwel een depressie na je zwangerschap is heftig. Na de bevalling hoeft echt geen roze wolk te zijn, de wolk kan zelfs gitzwart zijn.

Hoe een postnatale depressie ontstaat weten we niet precies. Er zijn wel verschillende factoren die een rol kunnen spelen. Zoals erfelijkheid, wanneer depressie in de familie voorkomt. Uitputting voor de bevalling zo wel fysiek als emotioneel. Maar ook andere factoren zoals verandering in de hormoonbalans en een zware bevalling kunnen een postnatale depressie uitlokken.

Na de bevalling is alles anders en ongeveer 50% tot wel 80% van de moeders heeft de eerste paar dagen na de bevalling last van prikkelbaarheid, slaapproblemen, spontane huilbuien en nervositeit. Deze klachten kunnen soms enkele dagen duren. Maar dat betekend nog niet direct dat je een postnatale depressie hebt.

Zo’n 10% van alle moeder krijgt na de bevalling te maken met een postnatale depressie. Per jaar zijn dat zo’n 20.000 moeders. Deze klachten hoeven niet direct naar de bevalling aanwezig te zijn en kunnen ontstaan na enkele weken.

Bij een postnatale depressie zijn de klachten extremer en houden ze langer aan.

De klachten hebben duidelijk invloed op je normaal functioneren zo wel fysiek als mentaal. Sommige moeders hebben het gevoel te kort te schieten, overbezorgd te zijn of soms hebben moeders het gevoel dat de baby dingen expres doet. Dit kan betekenen dat je het gevoel hebt dat je baby expres boos of gemeen naar je kijkt of juist bij jou alleen maar huilt en bij een ander niet. Fysieke klachten blijven lang hangen, veel hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en klachten in de bekkenregio. Slapeloosheid of juist heel veel willen slapen. Moeite met eten. Gevoel dat je ongeschikt bent voor het moederschap. En sterke neiging tot piekeren over vrijwel alles. Zijn allemaal tekenen om hulp te zoeken.

Andere typerende symptomen zijn:

 • Je somber voelen
 • Je bent ongeïnteresseerd, ook in je baby
 • Initiatiefloos
 • Je bent niet blij met je baby
 • Het voelen van haat of afkeer richting je baby (dit komt soms voor)
 • Je bent overbezorgd of je wil juist geen moeder zijn voor je baby
 • Extreem vermoeid of lusteloos
 • Huilbuien
 • Prikkelbaar en agressief, kan makkelijk uitvallen. Schelden etc richting partner
 • Vergeetachtig, moeite met concentratie en verward
 • Gevoel van leegte of dood binnen in
 • Angstig, wanhopig en/of machteloos gevoel

Andere problemen

Een ander probleem wat soms voorkomt bij een postnatale depressie zijn waanideeën. Dit kan psychotische vormen aannemen die kunnen horen bij een zware depressie. Je kan dan het contact met de werkelijkheid verliezen. Dit kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat je het idee en het gevoel hebt dat het kind niet van jou is. Dat je voor je ziet dat je de baby van de trap laat vallen. Dat het misschien maar beter is dat de baby en/ of jij dood zijn. Dit is zeer ernstig en betekend dat je onmiddellijk deskundige hulp nodig hebt.

Naast een postnatale depressie komt een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) ook regelmatig voor bij nieuwe moeders (en vaders). Ongeveer 2000 vrouwen ontwikkelen per jaar PTSS. Zo lopen vrouwen die ernstige zwangerschapsvergiftiging, een ongeplande (spoed)keizersnede, vrouwen die veel pijn ervaren of (veel) te vroeg bevallen een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS.

Daarbij moeten de partners ook niet vergeten worden. Zo’n gebeurtenis tijdens de bevalling kan voor hem of haar ook als traumatisch worden ervaren.

Kijk op onze pagina over PTSS voor de symptomen en klachten die daarbij horen.

Een belangrijk punt is echt wanneer je je zo voelt als hierboven besproken: maak het bespreekbaar. Of dit nu met je partner is, huisarts, gynaecoloog, verloskundige of kraamzorg dat maakt niet uit.

Samenwerken

Inter-fysio heeft samen met GGZ-instelling INTER-PSY een zwangerschapspoli opgezet. Deze zwangerschapspoli is voor ouders met psychisch klachten na de geboorte van hun kind. Dit geld zowel voor de moeder als voor de vader. Voor veel mensen voelt het misschien als een hele stap om naar een GGZ-instelling te gaan. Daarom proberen we de drempel naar hulp zo laag mogelijk te maken. Je kan altijd vrijblijvend een afspraak maken met onze collega’s Jeanique Visscher en/ of Nouki Grit. Zij zijn onze aanspreek punten voor de zwangerschapspoli.

Verschillende disciplines zijn betrokken zoals:

Maatschappelijk werk

Bekkenfysiotherapeut (MSc.)

Psychologen, psychotherapeut, psychiater

GZ-psychlogen, specialisatie EMDR

Specialist infant-team/ kind & jeugd

Fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut i.o.

Fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut (MSc.)

Klinisch psycholoog, specialist infant-team/ kind & jeugd/ Autisme

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@inter-fysio.nl of 050-2110966

Hieronder zie je het filmpje van de documentaire “de roze wolk” van de VPRO over de postnatale depressie: